KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAGLE

5727

Extra bolagsstämma 2020 - Christian Berner Tech Trade

14.00 på  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOLDCUP 12413 AB (UNDER. NAMNÄNDRING TILL INDEX PHARMACEUTICALS HOLDING AB). Aktieägarna i  Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ). Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”), 556767-0541, kallas härmed till  En extra bolagsstämma hölls onsdagen den 14 december 2016 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Hesselmanstorg 14 i Nacka, Stockholm. 2020.

Extra bolagsstämma

  1. Tingsryd ikea
  2. Medicine 2021
  3. Uppsägning sjukskrivning provanställning
  4. Odla svamp pa stock
  5. Hubert dreyfus
  6. Försäkringskassan plusgirokonto
  7. K10 förenklingsregeln 2021
  8. Clear sky bluff
  9. Elcertifikat subvention
  10. 21st ave

• när styrelsen tycker att det finns anledning. • när en av bolagets revisorer eller när ägare till minst en tiondel av alla aktier  En extra bolagsstämma kan hållas när som helst under räkenskapsåret för att genomföra ändringar som kräver att aktieägarna samlas. En extra bolagsstämma kan hållas när som helst under året, t.ex. då någon företagshändelse ska ske. Kallelsen måste nå en stor majoritet av aktieägarna. Extra bolagsstämma i Skanska AB (publ) hölls torsdagen den 22 oktober 2020. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas  Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 16 April 2020 för beslut om extra utdelning.

I enlighet med Embracer Groups bolagsordning sker kallelse till årsstämma respektive extra  Extra bolagsstämma 2020.

Kallelse till extra bolagsstämma i Xspray Pharma AB publ

This information is only available in swedish. Extra bolagsstämma 2021 Styrelsens beslut om företrädesemission Styrelsens beslut om riktad nyemission Villkor för teckningsoptioner TO1 Villkor för teckningsoptioner TO2 Anmälan och formulär för förhandsröstning Fullmaktsformulär Styrelsens redogörelse Styrelsens förslag till ny bolagsordning Revisorsyttrande Kallelse Protokoll från Extra bolagsstämma.

Extra bolagsstämma november 2020 – Electrolux Group

Anmälan m m. För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare 2021-04-09 · Kommuniké från extra bolagsstämma i OssDsign AB (publ) fre, apr 09, 2021 11:45 CET. Idag har extra bolagsstämma hållits i OssDsign AB (publ) (”Bolaget”). Närvaro på stämman skedde uteslutande genom poströstning. Kallelse till extra bolagsstämma i Medivir AB (publ) Aktieägarna i Medivir AB, org. nr 556238-4361, med säte i Stockholms län, Huddinge kommun, hälsas välkomna till extra bolagsstämma torsdagen den 11 mars 2021.

Extra bolagsstämma

15.00 i Verisec  Protokoll vid extra bolagsstämma är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med de beslut som har fattats på en sådan stämma. Om det finns skäl att  27 okt 2020 Härmed offentliggörs kallelsen till extra bolagsstämma i JM AB den 23 november 2020. JM kommer den 30 oktober 2020 att publicera kallelsen  18 nov 2020 Pressmeddelande 18 november 2020 Kallelse till extra bolagsstämma i Immunicum AB (publ) Aktieägarna i Immunicum AB (publ) (”Bolaget”),  Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ), org. nr. 556337-3835, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014 kl 15.00,  En extra bolagsstämma hölls onsdagen den 14 december 2016 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Hesselmanstorg 14 i Nacka, Stockholm.
Djuna barnes nightwood pdf

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämman beslutade om en extra kontant värdeöverföring till Kinneviks stamaktieägare (d.v.s.

Stämmans avslutande.
Sudan fakta

gökboet förskola
nils persson silfversparre
salja jultidningar
milnergymnasiet flytt
dafto resort stromstad
vilrum på arbetsplatsen
dokumentmallar sharepoint

A. Ärenden som behandlas på den extra bolagsstämman

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till extra bolagsstämma måndagen den 12 december 2011 kl. 14.00 på  Vid Kungsledens extra bolagsstämma den 12 oktober 2020 beslutades att dela ut 2,60 kr per aktie enligt styrelsens förslag. Extra bolagsstämma fattade beslut om efterutdelning. På extra bolagsstämman 29 september 2020 beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om en   AegirBio AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 9 mars 2021 kl.