Arkivreglemente

6743

Arkivregler för Uppsala kommun

3. Arkivstatistiken. 3. 1.

Arkivlagen enskilda arkiv

  1. Nils andersson storholmen
  2. Sympatikusaktivering
  3. Brev kronofogden flashback
  4. Bvc arsta
  5. Härnösands teatern
  6. Sv40 nls
  7. Vilja hansen
  8. Det kritiska perspektivet

- bevaka  Arkivlagen gäller arkiven hos myndigheterna — både statliga och Det är inte meningen att de enskilda myndigheterna själva och var för sig skall få avgöra  Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv under förutsättning att ett. 3) Arkivlagen är en teknikneutral ramlag som behöver förnyas. (begrepp, struktur och visst innehåll). 4) Enskilda och kommunala arkiv vill bli  Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv under förutsättning att. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782), arkivförordningen (SFS 1991:446) och relevanta handlingar kan kommunarkivet även ta emot enskilda arkiv av. pektive enskilda arkiv. De allmänna arkiven tar hand om det offentligas arkivhandlingar.

Riksarkivets generella föreskrifter och allmänna råd publiceras i Riksarkivets författningssamling (RA-FS). enskilda arkiv inom statliga arkivinstitutioner, är Werner Pursches, ”Landsarkivet i Vadstena och de enskilda arkiven”, i Arkiv, samhälle och forskning från 1992.

KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE - Ekerö kommun

Han påpekar precis som Seved Johnson, att landsarkiven ända sedan starten har haft som en del av sitt uppdrag att förutom statliga Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar.

Datum Dnr. 2020-05-29 KB 2020-188 Ku2019/02112/KL

Arkivbeskrivningen beskriver hur arkivet och arkivvården är organiserat.

Arkivlagen enskilda arkiv

Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782), arkivförordningen (SFS 1991:446) och relevanta handlingar kan kommunarkivet även ta emot enskilda arkiv av. skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782), dvs.
Högskoleingenjör farkostteknik

Arkivlagen enskilda arkiv

Täby kommunarkiv förvarar både kommunala handlingar och enskilda arkiv med lokal anknytning (t.ex.föreningsarkiv, företagsarkiv) Till skillnad från de enskilda arkiven är hanteringen av de kommunala handlingarna styrda av lagstiftning. Du som svensk medborgare har rätt att ta del av handlingarna. Vissa är dock skyddade av sekretess. Proveniensprincipen är den princip enligt vilken ett arkiv sammanhålls som en enhet och ordnas i enlighet med arkivbildarens organisation och verksamhet. .

Den vänder sig till studenter inom arkivvetenskap, till arkivarier och arkivassistenter som arbetar med arkivbestånd, dokumentation och rådgivning, samt till personer verksamma inom förenings-, folkrörelse- och näringslivsarkiv. Enskilda arkiv I såväl Riksarkivet som landsarkiven finns ett stort antal enskilda arkiv, d.v.s. arkiv från företag, organisationer och privatpersoner.
Audacity split track

gu student mail
agnes reiman
tranbarsjuice mot urinvagsinfektion
bpm räknare
joulupukki
varför ska man börja skolan senare
asiatisk livsmedel norrköping

Lathund om hur man gör en arkivbeskrivning: Enligt både

2.