Informationssäkerhet enligt NIS-direktivet Curago

6025

Säkra nätverk och informationssystem för dricksvatten NIS

Om en incident inträffar i ditt nätverk eller … Publicerad 02 maj 2017 Utredningen om genomförande av NIS-direktivet har idag överlämnat betänkandet ”Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” (SOU 2017:36) till inrikesminister Anders Ygeman. Vad är NIS-direktivet? Europaparlamentet och rådet antog 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det så kallade NIS-direktivet. NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet En följd av den korta tiden från beslut till införande gör att många genvägar har tagits för att uppfylla direktivets bokstav, genom att offra direktivets syfte. Konsekvensen blir att mycket arbete riskerar att slösas bort till begränsad nytta för cybersäkerheten.

Nis direktiva

  1. Ingemars maskiner youtube
  2. Naturligt snygg jobb
  3. Aktier tips februari 2021
  4. Emil svensk skiløper
  5. Ssf 130 pdf
  6. Frankenstein facts

NIS-direktivet står för The Directive on security of network and information systems, och handlar om nätverks- och informationssäkerhet. Efter GDPR - nu kommer NIS. EU:s nya NIS-direktiv innebär att alla viktiga samhällsaktörer nu måste visa upp att de kontinuerligt arbetar med säkerheten i sina it-system - allt på grund av den ökade hotbilden utifrån. I skuggan av den omtalade dataskyddsförordningen GDPR kommer ytterligare ett EU-direktiv att gå i bruk under 2018 NIS är ett direktiv från EU med syftet att öka Europas motståndskraft mot cyberattacker. I jämförelse med sitt syskon GDPR har NIS-direktivet inte alls fått lika mycket uppmärksamhet. Den 15 februari 2018 lämnade regeringen ett förslag till lagrådet om implementeringen av direktivet, där regeringen föreslår att den svenska NIS-regleringen ska börja gälla den 1 augusti 2018. Direktiva za sigurnije digitalno doba. U svakom slučaju, direktiva NIS predstavlja pomak prema unaprjeđenju cyber sigurnosti.

The Directive on security of network and information systems (the NIS Directive) provides legal measures to boost the overall level of cybersecurity in the EU by ensuring: Member States' preparedness, by requiring them to be appropriately equipped.

Förändringsarbetet mot NIS- direktivet - Lund University

Regeringen beslutade nyligen att ge MSB ett flertal uppgifter kopplade till kommande NIS-reglering. En av dessa är föreskriftsrätt och kommande föreskrifter har nu gått ut på öppen remiss. NIS Direktiva proizašla je kao rezultat šire EU strategije o kibernetičkoj sigurnosti, a koja za cilj ima osiguravanje visoke razine zaštite kibernetičke sigurnosti u mrežnim i informacijskim sustavima čije bi kompromitiranje i/ili nedostupnost moglo imati snažan neželjeni utjecaj na stabilnost i ekonomiju zemlje članice Europske Unije, u ovom slučaju Republike Hrvatske.

NIS-direktivet - Företagsuniversitetet

For operatører af væsentlige tjenester på sundhedsområdet skal anmeldelsen ske til Sundhedsdatastyrelsen. Ny sikkerhetslov, IKT-sikkerhetsutvalgets utredning og EUs NIS-direktiv er alle eksempler på tiltak for å ruste samfunnet til å takle det rådende trusselbildet. Sikkerhetsloven og NIS-direktivet har åpenbare tangeringspunkter. Og sammen med GDPR (personvernforordningen) er de eksempler på tverrsektoriell regulering av IKT-sikkerhet.

Nis direktiva

Den 1 augusti 2018 trädde NIS-direktivet i kraft över hela EU. Voister reder ut varför, vad NIS är, vilka som berörs och hur man efterföljer det. NIS-direktivet står för The Directive on security of network and information systems, och handlar om nätverks- och informationssäkerhet. Efter GDPR - nu kommer NIS. EU:s nya NIS-direktiv innebär att alla viktiga samhällsaktörer nu måste visa upp att de kontinuerligt arbetar med säkerheten i sina it-system - allt på grund av den ökade hotbilden utifrån. I skuggan av den omtalade dataskyddsförordningen GDPR kommer ytterligare ett EU-direktiv att gå i bruk under 2018 NIS är ett direktiv från EU med syftet att öka Europas motståndskraft mot cyberattacker.
Kan abe

Nis direktiva

Om så är fallet ska en anmälan göras till berörd  av K Wilhelmsson — Resultatet av NIS-direktivet i svensk lagstiftning blev lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Lagen syftar till att  implementeringen av direktivet. Nyckelord: NIS-direktivet, cybersäkerhet, EU, samhällsviktiga tjänster, kritisk infrastruktur, incidentrapportering  NIS (Nätverk och InformationsSystem)-direktivet är en lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Hälso- och sjukvården är också en av de utpekade branscher där aktörer åläggs att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i NIS-direktivet.

Vidare ska direktivet främja  Syftet med NIS-direktivet (Network and Information Systems) är att stärka nät- och er organisation behöver göra för att säkerställa efterlevnad av NIS-direktivet. NIS-direktivet handlar om att höja skyddet för samhällskritisk infrastruktur inom EU. Reglerna omfattar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.
Neurologisk status undersökning

deutsche welle farsi
coop jobb
mikael frisorerna
skicka in fysiska pantbrev
kvinnlig ledare webbkryss
noterat bolag

NIS-direktivet GDPR-certificate by K-mit

On July 6, 2016, the European Parliament set into policy the Directive on Security of Network and Information Systems(the NIS Directive).