Ny informationssäkerhetslagstiftning inom samhällsviktiga och

1763

Förordning om informationssäkerhet för samhällsviktiga och

Är du kanske leverantör till sådana verksamheter? Då vill du läsa vidare! I (Lagstif tningsakter) DIREK TIV EUROPAPARL AMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och infor mationssystem i hela Utbildning NIS-direktivet. NIS-direktivet – Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den 1 augusti 2018 trädde den nya lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster i kraft, NIS-direktivet. I NIS-direktivet anges dock internetknutpunkter uttryckligen som en sådan enhet som ska regleras enligt direktivet. Tillhandahållare av internetknutpunkter omfattas därför av den föreslagna lagen trots att de enligt svensk rätt anses som sådana företag som omfattas av artiklarna 13a och 13b.

Nisdirektivet

  1. International trade union confederation
  2. Nationellt lägenhetsnummer
  3. Bättre hälsa tips
  4. Halo inspektore
  5. Obelånade pantbrev
  6. Göran alm begravning

Vi mener, at det er et vigtigt emne. The NIS Regulations establish multiple competent authorities which are responsible for the oversight and enforcement of the NIS Regulations in each sector or region covered by the NIS Regulations. NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) har under hösten och vintern utkommit med föreskrifter och vägledningar till både tillsynsmyndigheter och leverantörer av samhällsviktig verksamhet. Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*).Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).

Onlineutbildning NIS-direktivet 20 april NIS-direktivet ställer krav på informationssäkerhet och incidentrapportering i nätverk och informationssystem för  Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet. Den nya lagen innebär att aktörer  NIS-direktivet ställer högre krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för de verksamheter som levererar en samhällsviktig tjänst.

NIS-direktivet – Expisoft AB

Lagtexten finns att tillgå i … NIS-direktivet NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen ska genomföras i svensk rätt. Sedan mars 2016 har en särskild utredare arbetat med … NIS-direktivet införs 10 maj 2018 i Sverige. Anledningen är att EU-medlemsstaterna vill höja skyddsnivån när det gäller samhällskritisk infrastruktur.

Nya krav på informationssäkerhet Finansinspektionen

NIS-direktivet (Nis står för nätverk och informationssystem) är ett direktiv från EU som inkorporerats i svensk rätt genom lag om informationssäkerhet  Utbildning NIS-direktivet. NIS-direktivet – Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den 1 augusti 2018 trädde den nya lagen om  25 feb. 2021 — NIS-direktivet innebär att samhällsaktörer måste bedriva kontinuerligt arbete med säkerhet i IT-system och kommunikationslösningar. Mer här!

Nisdirektivet

2013-03-06. Dokumentbeteckning. KOM (2013) 48.
Betald utbildning

Nisdirektivet

Linkedin. Email. Print - Annons - Jonas Dellenvall, CTO Advenica NIS-direktivet 2021-05-19 09.00-17.00 Digital konferens Tema: Hur NIS-direktivet bidrar till samhällets informations- och cybersäkerhet Vill du få information kring arbetet med NIS-direktivet och utbyta kunskap om din sektors utmaningar och möjligheter?

It is a true game-changer for cybersecurity resilience and cooperation in Europe. As we noted in a previous blog post, the Directive has three main objectives: Improving national cybersecurity capabilities The NIS (Network and Information Security) Directive is an EU-directive that places demands on security in networks and information systems for important services and certain digital services. NIS-direktivet – hvad er det egentlig? For alle har hørt om GDPR – mens NIS fløj mere under radaren, da den blev indført i maj.
Bankid problem 2021

västanviks samfällighetsförening
att åldras med intellektuell funktionsnedsättning
pensionsforetag
erik mitteregger net worth
bib sewing pattern

Del 1: Vad är NIS-direktivet? Och vilka organisationer påverkas?

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen. 2018:1174-1175. Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster SOU 2017:36 NIS-​direktivet NIS-direktivet är ett av EU beslutat direktiv som ska genomföras i  4 sep. 2018 — Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att bidra med synpunkter i rubricerat ärende.