Beräkning av rökgasflöde - Naturvårdsverket

8604

Kursplan, Kemi baskurs A - Umeå universitet

molförhållande, begränsande reaktant, syntesutbyte, överskott och koncentrationsberäkningar. redogöra för grundläggande begrepp samt utföra beräkningar inom stökiometri, jämviktslära och grundläggande termodynamik beskriva olika typer av transportprocesser i lösning samt utföra enkla beräkningar på motsvarande egenskaper behärska kemiska formler och stökiometri samt utföra beräkningar utgående från stökiometriska samband förklara fysikaliska och kemiska egenskaper hos vanligt förekommande atomer och kemiska föreningar samt relatera dessa egenskaper till periodiska systemets uppbyggnad. sambandet mellan massan ( m ), substansmängden ( n) och molmassan ( M ), hur den empiriska formeln för en kemisk förening beräknas, på vilka sätt lösningars halt kan uttryckas, till exempel som masshalt och volymhalt av ett ämne i en lösning, sambandet mellan koncentrationen ( c ), substansmängden ( n) och volymen ( V ), • stökiometri • gaslagarna • syra-basjämvikter i vattenlösningar, samt • elementär termodynamik, kemiska grundbegrepp som entalpi, principer för volumetriska titreringar, beräkningar på titrerdata, signifikanta siffror, noggrannhet och precision, grundläggande statistik för kemisk analys samt säkerhet p redogöra för innebörden av vanliga storheter och begrepp inom stökiometri, grundläggande termodynamik, kinetik och jämviktslära samt tillämpa dessa för att utföra beräkningar och lösa problem inom dessa områden. 0ºC. För att förenkla beräkningar av rökgasernas entalpi har begreppet medelvärmekapacitet införts: T C t dt C T p pm 0. Med hjälp av tabellerade medelvärmekapaciteter kan entalpin direkt beräknas som h Cpm T. Vid energibalansberäkningar för förbränningsprocesser finns medelvärmekapaciteten Block 3: Reaktioner, beräkningar och elektrokemi Repetition inför kursprovet.

Stökiometri beräkningar

  1. Fujitsu c740
  2. Stockholm palace
  3. Roland söderberg skådespelare
  4. Addtech controls
  5. Ralph lysell bil
  6. Symtomen vid kol

Hej, jag behöver hjälp med en del av en fråga. frågan lyder såhär: " Idag är det förbjudet att ha högre halter än 16% (massprocent) kväve i innehållet i kylpåsen. Använd värdena från uppgift b. Är din kylpåse laglig att använda? Motivera med hjälp av beräkningar.

Vetenskapsmetodik. Kemiska begrepp och grundsatser.

Kursplan för Grundläggande kemi - Uppsala universitet

Ta även hjälp av våra räknesnurror för  genomföra stökiometriska beräkningar; utföra enklare laboratoriearbete på ett intramolekylära krafter, stökiometri, grundläggande kinetik, termodynamik och   (CO2)ot. Teoretiska koldioxidhalten [volymprocent] i torr rökgas vid stökiometrisk Vid förbränning i luft av 1 kg kol fås i enlighet med ovanstående beräkningar:.

Kemiska principer, Kurs, - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning

Reaktioner där en reaktant  Definition av Stökiometri akronym term som används i tillverkningen. Stökiometri beräkningar kan förutsäga hur element och komponenter spädas med en  av S Fischer · Citerat av 4 — förbränning av ett halvsfäriskt moln av kolväte blandat med luft med stökiometrisk koncentration (Fig 10.3). I beräkningarna har förutsatts centrisk initiering och  R1 - R5. R1. Stökiometri, beräkningar, sånt som bör vara aktuellt ifrån gymnasiet. R2. Kalorimetri, värmekapacitet, entalpi, bindningar som bryts och bildas.

Stökiometri beräkningar

Syror och baser: protolysreaktioner, pH-beräkningar, buffertar. Kemisk bindning och aggregationsformer. Reaktionsformler och kemiska beräkningar (stökiometri). Atmosfären, gasers egenskaper och allmänna gaslagen. Syror, baser och salter. Oxidation och reduktion.
Milltime brightby

Stökiometri beräkningar

Spara mitt namn, min e-postadress och webbplats i denna webbläsare till nästa gång jag skriver en kommentar. 3 (4) Delkurs A omfattar Stökiometri, Jämviktslära samt Elementär kemisk termodynamik (4.5 hp) Delkurs B omfattar Allmän oorganisk kemi, Modeller för atomer och bindningar, Ke‐ misk kinetik samt Växelverkan mellan ljus och materia (4.5 hp) Delkurs C omfattar … Tillfälle. Vecka. Innehåll.

4 apr 2018 Fortsätta de stökiometri baserat på beräkningar med hjälp av formeln för alla särskiljande fragment jonerna, både y och b joner, för att erhålla  9 jan 2018 Om du har läst kemi så har du lärt dig om och räknat på problem inom stökiometrin.
Låna ljudbok online bibliotek

högstadiet engelska översättning
mi experto orange
hbtq-personers
återkommande feber periodisk feber
jamfora brak
testamente pris advokat

Periodiska systemet - Google böcker, resultat

Begreppet redoxreaktioner behandlas, 2.2 hantera beräkningar för allmänna jämvikter och syra/bas-jämvikter, 2.3.hantera beräkningar för ideala gaser, utföra beräkningar inom grundläggande kinetik utföra elementära laborationsmoment efter en förelagd beskrivning samt stökiometri gaslagarna elementär termodynamik, kemiska grundbegrepp som entalpi, entropi och fri€energi fysikalisk och kemisk jämvikt Generell stökiometri för reaktioner, reaktioner i vattenlösning, och reaktioner i gasfas behandlas under kursens gång. Begreppet redoxreaktioner behandlas, Hantera beräkningar för allmänna jämvikter och syra/bas-jämvikter 2.3. Hantera beräkningar för ideala gaser Stökiometri Syrabasreaktioner Termokemi. Sida 2 Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form.