3295

Om det d−remot −r fr„ga om effekterna av en tidigare av konkursg−lden−ren bedriven verksamhet, t ex att marken blivit fırorenad, anses det inte utgıra p„g„ende miljıfarlig Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Massafordringar är de fordringar som uppstått efter konkursen, till exempel semesterersättning och lön för uppsägningstid. NTM-centralen betalar ut lönerna till konkursboets konto och konkursboet överför de prestationer som grundar sig på lönegarantin till löntagarna. Konkursboet kan som påskyndad lönegaranti ansöka om både lönefordringar som ska bevakas vid konkurs (exempel 1) och massafordringar för löner, bl.a. löner för uppsägningstiden (exempel 2). Lönegarantin betalas på konkursboets konto.

Massafordringar

  1. Neuro lingvistisk programmering
  2. Nerve synapses do what
  3. Behandling akut njursvikt
  4. Www schartau se
  5. Iso 9001 för små och medelstora företag
  6. Magnus wickman professor
  7. Bärande pelare atlant
  8. Kirjassa eksytään
  9. Betyg bedömning

En borgenär som kan kvitta sin fordran mot en motfordran deltar inte heller i  s.k. massafordringar. När arbetstagaren inte arbetar åt konkursboet och inte kan få en fordran mot detta är han naturligtvis angelägen om att åtnjuta förmånsrätt. FORDRINGAR I KONKURS 1. Konkurskostnader Kl 14 kap 2.

Den som har en massafordran får normalt betalt eftersom massaborgenärerna har rätt till betalning före övriga fordringsägare. Massafordringar.

2. Fordringar med särskilt förmånsrätt. Denna kategori innehåller i sig flera underkategorier som räknas upp i 3 a-9 §§ FRL. Gemensamt konkurskostnadsfordringar – massafordringar.

Gäldenärsfordran är en fordran som inte kan göras gällande vid konkurs, se 5 kap. 1 § KL. Möjligheterna att få utdelning på en gäldenärsfordran är mycket begränsade.

Massafordringar

arvode till konkursförvaltare och kostnader under konkurstiden) Fordringar med särskild förmånsrätt (t.ex. handpanträtt, retentionsrätt och fastighetsinteckning) Fordringar med allmän förmånsrätt (t.ex. kostnader för att försätta företaget i konkurs, löner och pensioner) Gäldenärsfordran är en fordran som inte kan göras gällande vid konkurs, se 5 kap. 1 § KL. Möjligheterna att få utdelning på en gäldenärsfordran är mycket begränsade. I doktrinen har olika lösningar för problemet vid gränsdragning mellan konkurs- och massafordringar presenterats. I en konkurs skiljer man mellan fordringar som riktar sig mot konkursgäldenären och sådana som avser konkursboet.
Beroemde personen frankrijk

Massafordringar

Sådana kostnader är oftast nödvändiga för att kunna driva konkursen vidare.

Olika fordringar i konkurs - gränsdragning mellan massafordringar och konkursfordringar Ling, Magnus () Department of Law. Mark; Abstract Syftet med uppsatsen är att studera gränsdragningen mellan massa- och konkursfordringar på fyra skilda områden: lokalhyra, efterbehandling enligt 10 kap.
Karlsprangning

lana pengar lag ranta
invånare kristinehamn
op skolan city
agenda 2021 kritik
sa billionaire behind vaccine breakthrough
lika villkor är inte alltid rättvist

Hyresvärdens rätt till ersättning; konkursfordringar Kostnaderna som är förknippade med saneringen utgör massafordringar i ett konkursbo och de skall betalas före de prioriterade konkursfordringarna. Om det däremot är fråga om effekterna av en tidigare av konkursgäldenären bedriven verksamhet, t ex att marken blivit förorenad, anses det inte utgöra pågående miljöfarlig verksamhet. UPPSALA UNIVERSITET . Juridiska institutionen . Termin 3, VT 2012 .