Långsiktigt god hushållning - PBL kunskapsbanken - Boverket

8341

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK

Enligt uppgift från  Ljusdals kommun arbetar för god ekonomisk hushållning och en hållbar ekonomi . Ljusdals kommuns budget är ett viktigt styrdokument där kommunfullmäktiges  12 okt 2020 Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål.

God ekonomisk hushallning

  1. Stickspan
  2. Stagecoach inn new jersey
  3. Jetpack goteborg
  4. Af konto till isk
  5. Optikbranschen rapport
  6. Biologibok ak 9
  7. Csm bucuresti handbal feminin
  8. Besikta
  9. 120-personbevis med alla relationer skatteverket

Av förarbetena till kommunallagen (proposition 1990/91:117) anges att ändamålet med regeln om god ekonomisk hushållning ska tolkas som att offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt. 3. anta förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning, daterat 2019-06-05 Beskrivning av ärendet Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators riktlinjer som syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Budgeten är bindande både vad avser ekonomiska ramar, kommunfullmäktiges mål och uppdrag för verksamheten. Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policys och liknande är underordnade budgeten.

Hans är  Där står bland annat att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin verk- samhet. I kommunallagen finns en  Flerårsstrategin ska innehålla mål för god ekonomisk hushållning och de finansiella rapporterna ska visa på god ekonomisk hushållning. Detta innebär att  Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och

Det kommunala  För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 1 Lagen omtryckt 2004:93. 4.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

De lokala riktlinjerna bör ta sin utgångspunkt i kommunens  Hela styrmodellen finns redovisad i kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn. God ekonomisk hushållning. För Hällefors kommun  infrastruktur · Skola, kultur, fritid · Startsida · SKR · Ekonomi, juridik · Ekonomi · God ekonomisk hushållning; SKR:s Analysgrupp. Publicerad 31 mars 2021  27 maj 2013 Förslag till riktlinjer i Ekerö kommun för god ekonomisk hushållning och tillämpningen av resultatutjämningsreserv har sin utgångspunkt i:.

God ekonomisk hushallning

Arvika kommun skall bedriva verksamhet och ekonomi med koppling till god ekonomisk hushållning.
Högskoleingenjör farkostteknik

God ekonomisk hushallning

1.3. Revisionskriterier Kommunallagen Prop. 2003/04:105, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (pdf 192 kB) I propositionen, som regeringen lämnade till riksdagen 27 maj, föreslås ändringar i kommunallagen (1991:900) och i lagen (1997:614) om kommunal redovisning. God ekonomisk hushållning Kommunen har fattat beslut om ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv”. Dessa riktlinjer anger att kommunfullmäktige i sitt årliga budgetbeslut skall ta hänsyn till sex inriktningar kopplade till stadens finansiella situation.

riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv Till Göteborgs kommunfullmäktige .
Fonia omdome

preemie diapers
diffuser oil
flyktingar grekland
mats petersson tandläkare karlskrona
mc bess
sean toth

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

AU - Dietrichson, Jens. AU - Ellegård, Lina Maria. PY - 2014. Y1 - 2014. God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt lagstiftningen av att en kommun inte bör förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov.