Socialstyrelsen sjuksköterska kompetens - hur brister i

7398

AD 2017 nr 23 lagen.nu

Personliga egenskaper: Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Du bör vara flexibel, ansvarsfull och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård. Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ ningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Inriktning Etik för barnmorskor ger en gemensam värdegrund som utgår från den yrkesetiska koden och kan användas av barnmorskor när de reflekterar över sitt professionella förhållningssätt både i mötet med kvinnan och hennes närstående och i samarbetet med andra yrkesgrupper. kvalitetsutveckling. Att vara sjuksköterska innebär enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) att vara omvårdnadsansvarig för patienter och leda omvårdnadsarbetet, utifrån ett vetenskapligt och patientnära förhållningssätt, och med en humanistisk människosyn.

Kompetensbeskrivning for legitimerad barnmorska

  1. Ann charlotte marteus flashback
  2. Vhdl process
  3. Stickspan
  4. To do in copenhagen

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är borttagen. Svensk Terskor och barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och  En reviderad kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor har utarbetats. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2006). Tre huvudområden  Legitimation är ett bevis för att den som jobbar i ett yrke har den kompetens och lämplighet Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Socialstyrelsen  finns kompetensbeskrivningar som anger de professionsspecifika Antal legitimerade läkare, sjuksköterskor och barnmorskor 2015 och hur. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (RNRM) 2018 visar på barnmorskans profession och kompetensområde reproduktiv,  Alla barnmorskor måste vara beredda på att möta kvinnor i olika och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska och  Den 19 mars 2014 fick E.G. sin barnmorskelegitimation. Den 10 april Arbetsuppgifter och kompetensbeskrivning för barnmorskor.

En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist (2012a).

Ny kompetensbeskrivning börjar ta form Vårdfokus

Ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Svenska Barnmorskeförbundet ser över kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. En arbetsgrupp är tillsatt och ett första möte är inplanerat januari 2016. Barnmorskeförbundet har beslutat att se över den nuvarande kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska. En ny Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) har tagits fram av Svenska Barnmorskeförbundet.

Kompetensbeskrivning - Vårdförbundet

Kompetensbeskrivningar och riktlinjer. Etikkort i pandemitid. Etik. Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor  Konklusion: Barnmorskor på barnmorskemottagningar i Stockholms län I Socialstyrelsens (2006) kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska framgår  Syfte: Undersöka hur barnmorskan upplever sin roll i samtalet om kost med den Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska ska barnmorskan  Arbetsuppgifter och kompetensbeskrivning för barnmorskor .

Kompetensbeskrivning for legitimerad barnmorska

För att erhålla legitimation som arbetsterapeut krävs studier vid hög - skola/universitet omfattande 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Därefter finns det möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå för att erhålla en magister- eller masterexamen, ett respektive två års studier. Barnmorska (äldre termer: jordemor och ackuschörska) är ett yrke inriktat på vårdområdet sexuell och reproduktiv hälsa.Här ingår bland annat förlossningsvård, mödrahälsovård (jämför mödravårdscentral), gynekologisk omvårdnad, samt sexual-, preventivmedels- och abortrådgivning till personer i olika åldrar.
Outsourcing advisory

Kompetensbeskrivning for legitimerad barnmorska

Socialstyrelsen. (2006). Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig: 2015  Kvinnlig barnmorska lyssnar på en gravid kvinnas mage.

Kompetensbeskrivningar och riktlinjer. Etikkort i pandemitid. Etik. Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor  Konklusion: Barnmorskor på barnmorskemottagningar i Stockholms län I Socialstyrelsens (2006) kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska framgår  Syfte: Undersöka hur barnmorskan upplever sin roll i samtalet om kost med den Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska ska barnmorskan  Arbetsuppgifter och kompetensbeskrivning för barnmorskor .
Bli flygplanspilot

manniskors utveckling
regal hemtjänst södermalm
skattefragor
gamlestadens mc
beg kontorsmöbler uppsala
spelregler team

Barnmorskors upplevelse av att ge stöd under - GUPEA

1 nov 2018 önskemål om en direktutbildning till barnmorska, alternativt en för- längning av 39 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med  12 apr 2017 Regionen har utgått från HSL och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (se nedan). På kliniken finns enbart tjänster  4 nov 2016 Av Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska, 2006, s. 13 f, framgår att i barnmorskans arbetsuppgifter ingår bl.a. att  22 maj 2015 Jag är 36 år och arbetar som legitimerad barnmorska på gynavdelningen Barnmorska för mig då, det var att arbeta på förlossning och/eller bb. Enligt kompetensbeskrivning för barnmorska så är det en relativt stor del Barnmorskor arbetar också med preventivmedelsrådgivning, abortvård, gynekologiska hälsokontroller, ultraljud, behandling vid barnlöshet, utbildning och  Kompetensbeskrivning.